GRoeien is simpel…
maar niet altijd gemakkelijk

Iedereen heeft de behoefte zichzelf te verwezenlijken, iedereen wil uitgroeien tot wie hij in potentie is.
Zo wil een eik tot uitgroeien tot een eik en een beuk tot een beuk.
Dat is de potentie die de zaden reeds in zich dragen.
Het is bij mensen niet anders.
Dat is de levenskracht die iedereen in zich draagt.

Volledige website en aanbod komen binnenkort online!